bootstrap table

Условия за ползване

Този уебсайт е собственост на Марков 89 ЕООД. Марков 89 ЕООД има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление на потребителите.
 
С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.
 
Авторско право
 
По-голямата част от съдържание на този сайт е предмет на авторското право на Марков 89 ЕООД с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели, при условие че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на Марков 89 ЕООД

Снимките и видеата изпозлвани в сайта са използвани с илюстратива цел. Те са  са собственост на респективните им собственици. Използвани източници са freeimages.com и youtube.com
 
Връзки с други сайтове
 
Марков 89 ЕООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.
 
Отговорност
    
Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. 
 
Марков 89 ЕООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.
 
Марков 89 ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.

MisiaChistota.com Някои права запазени. Влизайки в сайта Вие се съгласявате с нашите условия за ползване.

Изработка на сайт от АЛВА 5 еоод. SEO оптимизация от SEO-ware.com